หมวดหมู่สินค้า
กฎหมาย บัญชี
การตลาด โฆษณา ป้าย
กราฟฟิคดีไซน์ งานศิลปะ
รปภ. แม่บ้าน Messenger
บริการนำเข้า ส่งออก
โรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์
บริการอื่นๆ
ชื้อ   ขาย   เช่า   บริการ   แฟรนไชส์  
HOME  
MARKET  
หมวดหมู่ » บริการ บัญชี » กฎหมาย บัญชี
 
ประกาศนี้หมดอายุการประกาศแล้ว!
รายการประกาศ 5 อันดับ ล่าสุดในหมวดหมู่ประกาศเดียวกัน

ID 01608
สำนักงานบัญชีรับทำบัญชีกรุงเทพ,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานีตรวจสอบบัญชี ปิดงบการ 0
  ผู้ประกาศ : สำนักงานบัญชี เอซี กรุ๊ป, 09/06/54 [749]  รับจ้าง/บริการ  
ID 01617
บริการจัดทำบัญชี,ภาษีอากรตรวจสอบบัญชี,ปิดงบการเงิน,รับจดทะเบียน 1,800
  ผู้ประกาศ : ACCOUNTING FIRM AND CONSULTATION SERVICES, 09/06/54 [920]  รับจ้าง/บริการ  
ID 01618
สำหรับท่านที่กำลังจะเปิดบริษัทใหม่ มาทางนี้เรารับทำบัญชี,รับวางระบบบัญชี,รับจดทะ 0
  ผู้ประกาศ : คุณแสงทอง, 09/06/54 [744]  รับจ้าง/บริการ  
ID 02037
รับทำบัญชี ครบวงจรพื้นที่ย่านวัชรพล,รามอินทรา,ลาดพร้าว,บางเขนและใกล้เคียง 0
  ผู้ประกาศ : คุณ ณัฐธันยา ช่างหล่อ, 24/06/54 [1557]  รับจ้าง/บริการ  
ID 02160
ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0
  ผู้ประกาศ : ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน, 29/06/54 [930]  รับจ้าง/บริการ  

สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร (สถาบันดีบีเอ็มที)


 
หมายเลขประกาศ 00178
ลงประกาศเพื่อ รับจ้าง/บริการ
สภาพสินค้า ใหม่ สภาพ 100%
ราคาสินค้า 0 บาท
สิ้นสุดประกาศวันที่ 07/07/54 เวลา 14:09:25
เหลือเวลาประกาศ ประกาศหมดอายุแล้ว
ผู้สนใจดู 1492 ครั้ง
  เพิ่มวันประกาศ       แจ้งลบ x    
 รายละเอียดของประกาศ
  สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร (สถาบันดีบีเอ็มที)
 
ความเป็นมาสถาบัน

สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร (สถาบันดีบีเอ็มที) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2536 โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน นักวิชาการในแวดวงการศึกษาของประเทศ รวมทั้งนักธุรกิจจากหลายหลายอาชีพ สถาบันฯให้บริการด้านการจัดฝึกอบรมและสัมมนาในหัวข้ออบรมที่น่าสนใจ และเน้นหลักสูตรที่ทันต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปแก่สมาชิกของสถาบันบุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โดยได้พัฒนาหลักสูตรในสาขาการบริหารธุรกิจดังนี้
สาขาการบัญชี (Accounting)
สาขาการบริหารธุรกิจ (Business Management)
สาขาภาษีอากร (Taxation)
สาขาการเงิน (Finance)
สาขาการตลาด (Marketing)
สาขาการบริหารบุคคล (Personnel Management)
สาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law)
รูปแบบการให้บริการของสถาบันมีดังนี้

1) การจัดสัมมนาเฉพาะกลุ่ม (In-House Training)
สถาบันดีบีเอ็มที มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรภาคธุรกิจต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาคม-ชมรม และสโมสรต่างๆ เป็นต้น โดยเน้นหลักสูตรให้เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจ และพื้นฐานความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานขององค์กรนั้นๆ โดยจะมีทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1-2 วัน และหลักสูตรต่อเนื่องระยะยาว เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรไปเข้าอบรมภายนอก หน่วยงานที่สถาบันฯ ได้จัดหลักสูตร In-House Training Project ให้เช่น

สถาบันราชภัฏนครปฐม
บริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด (มหาชน)

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
บริษัท ไทยเซอร์วิสอีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตคลองหก
บริษัท ไทยแสตนเล่ย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

สมาคมผู้ค้าน้ำมันนครปฐม
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพ 1 (กศน.)
บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด

โรงงานยาสูบ
บริษัท ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

การประปานครหลวง
บริษัท แอร์โค จำกัด

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริษัท พูนผล จำกัด

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
วิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

2) การจัดสัมมนาทั่วไป (Public Training)
ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา สถาบันดีบีเอ็มที ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมากกว่า 500 หลักสูตร และมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมไม่ต่ำกว่า 3,000 ท่านต่อปี โดยสถาบันฯ เน้นการจัดหลักสูตรที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตรที่ทันต่อเหตุการณ์ทางด้านบัญชี, ภาษีอากร, และกฎหมายใหม่ ๆ

3) การผลิตสื่อการเรียน การสอน ตำรา (Educational Media)
สถาบันดีบีเอ็มที มีการจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา สื่อการเรียน การสอน เพื่อเผยแพร่ให้กับสถาบันการศึกษา และจัดวางจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป

4) รับปรึกษาปัญหาด้านบริหารธุรกิจ บัญชีและภาษีอากร (Business Management, Accounting and Taxation Consultancy)
สถาบันดีบีเอ็มที รับปรึกษาปัญหาด้านการบริหารธุรกิจ บัญชี และการจัดการภาษีอากร ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

5) รับวางรูปแบบบัญชี (Accounting System)
สถาบันฯ รับปรึกษาและให้บริการรับวางรูประบบบัญชีให้กับบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทที่อยู่ในเครือฯ และรับงานแปลเอกสารด้านบัญชี และภาษีอากรเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อบริษัท/องค์กร สถาบันพัฒนาวิชาชีพ การบริหารธุรกิจ และ ภาษีอากร (สถาบัน ดีบีเอ็มที)
ที่อยู่ บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด
67, 69 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรติดต่อกลับ 0-2860-6434 ถึง 37, 089-667-7884, 083-702-8111, 083-703-8111
แฟกซ์ 0-2438-3968 อีเมล์ dbmt@dbmt.co.th

หมายเหตุ สนใจติดต่อสำรองที่นั่งและสอบถามได้ที่ คุณชมภู่, คุณสุนทร, คุณวรานี


 
 
 ข้อมูลการจัดส่งและการชำระเงิน    ข้อมูลผู้ลงประกาศ
การชำระเงิน เงินสด
การจัดส่ง รับสินค้าที่ร้าน,นัดเจอ
 
ชื่อผู้ประกาศ บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด
ที่อยู่ 67, 69 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถ.สมเด็จพระเจ้าตาก
  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ
เบอร์โทร -
 ข้อมูลประกาศ    
ประเภท : บริษัท/ร้านค้า
ลงประกาศเมื่อ : 29/06/54 เวลา 14:28:51
IP ลงประกาศ : 125.25.26.11
แก้ไขประกาศเมื่อ : ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
เลื่อนตำแหน่งเมื่อ : ยังไม่มีการเลื่อนตำแหน่ง
 
ติดต่อส่งอีเมล์ ประกาศหมดอายุการติดต่อแล้ว
เว็บไซต์ -
   

Tags: การจัดสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรม สมาคม-ชมรม หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิส ผู้ประกอบการ 

 
  ลงประกาศ ฟรี!
member
  [ลืมรหัส]
 
สำหรับผู้ประกาศ
»  แก้ไขประกาศ
»  เลื่อนตำแหน่งประกาศ
»  เพิ่มวันประกาศ
   
 
หมวดหมู่ » บริการ บัญชี » กฎหมาย บัญชี back to MARKET

TC | รู้จักทุ่งช้าง | ท่องเที่ยวทุ่งช้าง | แผนที่เส้นทาง | ตลาดซื้อขายออนไลน์

© 2550-2563 ThungChang.com