หมวดหมู่สินค้า
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนพิเศษ กวดวิชา
สอนภาษา
โรงเรียน มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
ชื้อ   ขาย   เช่า   บริการ   แฟรนไชส์  
HOME  
MARKET  
หมวดหมู่ » การศึกษา » อื่นๆ
 
ประกาศนี้หมดอายุการประกาศแล้ว!
รายการประกาศ 5 อันดับ ล่าสุดในหมวดหมู่ประกาศเดียวกัน

สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา (สร.) 0
  ผู้ประกาศ : สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศ, 09/05/54 [988]  รับจ้าง/บริการ  
sobkroo.com (บ้านสอบครู) ด้านการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 0
  ผู้ประกาศ : นายบวร เทศารินทร์, 09/05/54 [1752]  รับจ้าง/บริการ  
ID 00233
ทีมงานและความเป็นมาของ web site หมู่บ้านครู 0
  ผู้ประกาศ : หมู่บ้านครู, 09/05/54 [684]  รับจ้าง/บริการ  
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้บริการสำเนาสื่อการศึกษา 0
  ผู้ประกาศ : ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, 10/05/54 [1197]  รับจ้าง/บริการ  
ID 00253
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ผู้สร้างสรรค์ทางการศึกษา 0
  ผู้ประกาศ : บริษัทอักษรเจริญทัศน์, 10/05/54 [842]  ขาย  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


 
หมายเลขประกาศ 00229
ลงประกาศเพื่อ รับจ้าง/บริการ
สภาพสินค้า ใหม่ สภาพ 100%
ราคาสินค้า 0 บาท
สิ้นสุดประกาศวันที่ 08/07/54 เวลา 16:54:51
เหลือเวลาประกาศ ประกาศหมดอายุแล้ว
ผู้สนใจดู 1056 ครั้ง
  เพิ่มวันประกาศ       แจ้งลบ x    
 รายละเอียดของประกาศ
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขยายเวลาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้กู้ กยศ. เท่านั้น
สมัคร SMS ALERT เพียงครึ่งราคา จากเดิม10.-บาท/เดือน/บัญชี เป็น 5.-บาท/เดือน/บัญชี ( ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2554 ถึง 20 กรกฎาคม 2554 )
ติดตามข่าวคราวทุกความเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่านผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่าน
· สามารถสมัครใช้บริการได้ถึง 4 ช่องทาง ดังนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
เครื่อง ATM/ADM ,KTB Online และ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551
· ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านที่สมัครใช้บริการ ทันทีที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
ที่เป็นรายการ Financial ตั้งแต่ 500.- บาทขึ้นไป ยกเว้น รายการตัดค่าธรรมเนียม และ รายการจ่ายดอกเบี้ย
· แจ้งยกเลิกการใช้บริการได้ตามที่ทำการสมัครใช้บริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือฝ่ายผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 0-2208-7126-8
หรือฝ่ายสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โทร.0-2208-3387-91 หรืองาน Help Deskฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ โทร. 0-2208-8699

ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางการชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ในการชำระหนี้
ธนาคารได้เพิ่มช่องทางการชำระหนี้แก่ผู้กู้ กยศ.ให้สามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.)ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
(KTB On line @ Mobile) โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือฝ่ายผลิตภัณพ์ธนาคารรอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 0-2208-7126-8
หรือฝ่ายสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โทร.0-2208-3387-91 หรืองาน Help Desk ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ โทร. 0-2208-8699

กรุงไทยส่งจดหมายแจ้งภาระหนี้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.) ที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกปีนี้ เมื่อได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้
ขอให้รีบติดต่อชำระหนี้ที่ เคาน์เตอร์ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือนำเงินฝากเข้าบัญชี เพื่อการหักชำระอัตโนมัติ
หรือชำระที่ตู้ ADM/ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือชำระทาง Internet ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2554
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.thหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail: gsl@ktb.co.th
หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ โทร. 0-2208-8699 หรือ สายด่วน กยศ.1597

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2554
1. นิสิต นักศึกษายื่นเอกสารคำขอกู้ และทำสัญญา ณ สถานศึกษา โดยใช้แบบคำขอกู้และแบบสัญญากู้ยืมเงิน
ซึ่ง Download ได้จาก Website กองทุนฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554
2. สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา และเอกสารประกอบ พร้อมจัดส่งสัญญาให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554
3. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตรวจสอบสัญญา สถานภาพการกู้ยืม และโอนเงินให้กับสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 255
กำหนดการวันโอนเงินประจำปีการศึกษา 2554 สำหรับกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. กองทุน กยศ.
กองทุน กยศ. ( ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา / ค่าครองชีพ )
ภาคเรียนที่ 1
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554
- ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
ภาคเรียนที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
กองทุน กรอ. ( ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา )
ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
ภาคเรียนที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail: gsl@ktb.co.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551
หรือ โทร. 0-2208-8699 หรือ ศูนย์สายใจ กยศ. โทร. 0-2610-4888

ด่วน! กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ผู้
กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ผู้กู้ยืมเงิน กองทุน กยศ. ที่ยังค้างชำระหนี้ เมื่อได้รับจดหมายติดตามหนี้แล้ว ให้รีบติดต่อขอชำระหนี้คืนกองทุนฯ
ที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือชำระหนี้ผ่านเครื่อง ATM / ADM หรือ บริการ KTB Online ธนาคารขออภัย หากท่านได้ชำระหนี้คืนกองทุนฯ ก่อนได้รับจดหมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail: gsl@ktb.co.th หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ โทร. 0-2208-8699 หรือ ศูนย์สายใจ กยศ.

กำหนดการเปิดระบบ e-Studentloan สำหรับปีการศึกษา 2554
1. ผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2554 สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมและประกาศรายชื่อ
ภายใน 31 ก.ค. 2554 ตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ภายใน 31 ส.ค. 2554 และส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ธนาคาร ภายใน 30 ก.ย. 2554
ภาคเรียนที่ 2 ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2554 สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม
ภายใน 31 ธ.ค. 2554 และส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ธนาคารภายใน 31 ธ.ค. 2554
ภาคเรียนที่ 3 ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2555 สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม
ภายใน 31 มี.ค. 2555 และส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ธนาคาร ภายใน 30 เม.ย.2555
สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้เปิดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน
2. ผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือ ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register) โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2554 – 30 มิ.ย. 2554
(สำหรับผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษาไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนนี้) ผู้ขอกู้ยืมที่ได้สถานศึกษาแล้ว ยื่นแบบคำขอกู้
ตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. – 31 ก.ค. 2554 หลังจากนั้นสถานศึกษาต้องบันทึกกรอบวงเงินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการกู้ยืม ภายใน 31 กรกฎาคม 2554 ตรวจสอบสัญญาและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ภายใน 31 ส.ค.2554 และส่งเอกสารสัญญาและใบลงทะเบียนให้ธนาคาร ภายใน 30 ก.ย. 2554
ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคเรียนที่ 3 กำหนดการเช่นเดียวกับขัอ 1
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail: gsl@ktb.co.th หรือ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ โทร. 0-2208-8699 หรือ ศูนย์สายใจ กยศ. โทร. 0-2610-4888

การโอนจ่ายเงินค่าครองชีพ กยศ.
การโอนจ่ายเงินค่าครองชีพในแต่ละภาคเรียน ธนาคารจะโอนจ่ายเงินค่าครองชีพให้แก่ผู้กู้ยืมภายใน 3 วัน นับจากวันที่ธนาคารได้รับการยืนยันข้อมูลการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนั้นขอให้ผู้กู้ยืม เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลการกู้ยืม
ในระบบ และเมื่อผู้กู้ได้รับเงินค่าครองชีพในวันที่เท่าไรเป็นครั้งแรกในเดือนต่อไปผู้กู้จะได้รับเงินค่าครองชีพในวันที่เดิม ทุกเดือนจนกว่าจะครบ
ภาคเรียน เช่น ภาคเรียนที่ 1 ผู้กู้ได้รับเงินครั้งแรกในวันที่ 9 ผู้กู้จะได้รับเงินทุกวันที่ 9 ของเดือนต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail: gsl@ktb.co.th หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ โทร. 0-2208-8699 หรือ ศูนย์สายใจ กยศ. 0-2610-4888

กยศ.จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ปี 2554
ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่ค้างชำระหนี้ เกิน 4 งวดขึ้นไป มาเจรจาผ่อนผันชำระหนี้
ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯกำหนด ที่ศาลจังหวัด หรือ ศาลแขวงใน 27 จังหวัด ทั่วประเทศ
ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง เดือนเมษายน 2554
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ โทร 02-208-8699 หรือ ศูนย์สายใจ กยศ. โทร. 0-2610-4888

กำหนดการโอนจ่ายเงินค่าเล่าเรียน กยศ.และ กรอ.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2553
ธนาคารจะเริ่มดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 แก่สถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ
โทร. 0-2208-8699 หรือ ศูนย์สายใจ กยศ.

ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางการชำระหนี้คืนกองทุนฯ( กยศ.)
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา( กยศ.) ในการชำระหนี้ ธนาคารได้เพิ่มช่องทางการชำระหนี้
แก่ผู้กู้ กยศ.ให้สามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ. )ผ่าน Internet (KTB online) และที่เครื่องฝาก/ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM)
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ
โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ E-mail: gsl@ktb.co.th หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือโทร. 0-2208-8699 หรือ ศูนย์สายใจ กยศ.

ทางเลือกใหม่ สำหรับผู้กู้กองทุนฯ (กยศ.)
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก
(KTB e - Savings) กับ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย โดยแสดง “ ใบแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.) ” ฉบับจริง
เป็นเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีต่อสาขาของธนาคาร และผู้กู้สามารถนำหนังสือแสดงรายละเอียดของบัญชีธนาคาร เป็นหลักฐาน
ประกอบการขอกู้เงินกองทุนฯ (กยศ.) แทนสมุดคู่ฝากเงินฝากออมทรัพย์
สอบถาม โทร. 0-2208-8699

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ในฐานะผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ ชั้น 14 อาคารสุขุมวิท
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2208-8699
โทรสาร 0-2256-8198,0-2256-8375
 
 
 ข้อมูลการจัดส่งและการชำระเงิน    ข้อมูลผู้ลงประกาศ
การชำระเงิน เงินสด
การจัดส่ง รับสินค้าที่ร้าน
 
ชื่อผู้ประกาศ กยศ.และ กรอ
ที่อยู่ ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ ชั้น 14 อาคารสุขุมวิท คลอ
  คลองเตย  กรุงเทพฯ
เบอร์โทร -
 ข้อมูลประกาศ    
ประเภท : บุคคล
ลงประกาศเมื่อ : 10/05/54 เวลา 17:51:00
IP ลงประกาศ : 125.25.25.238
แก้ไขประกาศเมื่อ : ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
เลื่อนตำแหน่งเมื่อ : ยังไม่มีการเลื่อนตำแหน่ง
 
ติดต่อส่งอีเมล์ ประกาศหมดอายุการติดต่อแล้ว
เว็บไซต์ -
   

Tags: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ สำหรับนักศึกษา ชำระหนี้ นิสิต ภาคเรียน 

 
  ลงประกาศ ฟรี!
member
  [ลืมรหัส]
 
สำหรับผู้ประกาศ
»  แก้ไขประกาศ
»  เลื่อนตำแหน่งประกาศ
»  เพิ่มวันประกาศ
   
 
หมวดหมู่ » การศึกษา » อื่นๆ back to MARKET

TC | รู้จักทุ่งช้าง | ท่องเที่ยวทุ่งช้าง | แผนที่เส้นทาง | ตลาดซื้อขายออนไลน์

© 2550-2563 ThungChang.com