หมวดหมู่สินค้า
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนพิเศษ กวดวิชา
สอนภาษา
โรงเรียน มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
ชื้อ   ขาย   เช่า   บริการ   แฟรนไชส์  
HOME  
MARKET  
หมวดหมู่ » การศึกษา » อื่นๆ
 
ประกาศนี้หมดอายุการประกาศแล้ว!
รายการประกาศ 5 อันดับ ล่าสุดในหมวดหมู่ประกาศเดียวกัน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 0
  ผู้ประกาศ : กยศ.และ กรอ, 09/05/54 [1038]  รับจ้าง/บริการ  
สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา (สร.) 0
  ผู้ประกาศ : สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศ, 09/05/54 [968]  รับจ้าง/บริการ  
ID 00233
ทีมงานและความเป็นมาของ web site หมู่บ้านครู 0
  ผู้ประกาศ : หมู่บ้านครู, 09/05/54 [668]  รับจ้าง/บริการ  
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้บริการสำเนาสื่อการศึกษา 0
  ผู้ประกาศ : ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, 10/05/54 [1178]  รับจ้าง/บริการ  
ID 00253
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ผู้สร้างสรรค์ทางการศึกษา 0
  ผู้ประกาศ : บริษัทอักษรเจริญทัศน์, 10/05/54 [823]  ขาย  

sobkroo.com (บ้านสอบครู) ด้านการศึกษาและแหล่งเรียนรู้


 
หมายเลขประกาศ 00231
ลงประกาศเพื่อ รับจ้าง/บริการ
สภาพสินค้า ใหม่ สภาพ 100%
ราคาสินค้า 0 บาท
สิ้นสุดประกาศวันที่ 08/07/54 เวลา 17:25:32
เหลือเวลาประกาศ ประกาศหมดอายุแล้ว
ผู้สนใจดู 1712 ครั้ง
  เพิ่มวันประกาศ       แจ้งลบ x    
 รายละเอียดของประกาศ
  sobkroo.com (บ้านสอบครู) ด้านการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
 
sobkroo.com (บ้านสอบครู)

สวัสดีครับ.... สมาชิกบ้านสอบครู ผู้สนับสนุน และผู้เยี่ยมชมทุกท่าน ผมในฐานะผู้ดูแลบ้านหลังนี้ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้ให้การสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนา แวะมาเยี่ยมชม ให้ขวัญกำลังใจตลอดมา จนทำให้สอบครูดอทคอม อยู่มาได้ มีอายุครบ 5 ปี และบัดนี้ย่างเข้าปีที่ 6 แล้ว
ในย่างก้าวที่สองนี้..... สอบครูมาพร้อมกับบ้านหลังใหม่ ให้ชื่อว่า “บ้านสอบครู” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคไอที ความเป็นสากลพลวัต และเตรียมตัวในการพัฒนาเป็นสถาบันวิชาการต่อไป แต่ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์เดิม คือ การให้บริการการศึกษากับสมาชิกและผู้สนใจ ในรูปของคลังความรู้ออนไลน์ ซึ่งได้ปรับขยายฐานข้อมูลให้มีขนาดใหญ่ขึ้น กว้างขวาง คลอบคลุมมากขึ้น แต่ดูง่ายสบายตา ตัวหนังสือใหญ่ขึ้น และง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งจัดได้ว่าเป็น “แหล่งเรียนรู้ “ อีกทางเลือกหนึ่งในยุคข้อมูลข่าวสาร โลกของการเปลี่ยนแปลงซึ่งแนวโน้มจะรุนแรง รวดเร็ว และมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ต่อสังคม เศรษฐกิจ การค้าขาย การสาธารณสุข วิทยาการ เทคโนโลยี หรือ ต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก และคงยากที่จะหลีกเลี่ยงได้
ด้วยมูลเหตุนี้ ...บ้านสอบครู จึงมีความมุ่งมั่นว่า ภายใน 5 -10 ปีข้างหน้า จะพัฒนาเป็นสถาบันวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่วิชาชีพด้านครู โดยมีเป้าหมายพัฒนากลุ่มบุคคลผู้สนใจให้เข้าสู่วิชาชีพครูได้อย่างมั่นใจ ภาคภูมิใจ และกลุ่มผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ศักยภาพตนเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้น พึงพอใจขึ้น มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพมากขึ้น บนแนวคิดที่ว่า “บ้านสอบครู แหล่งเรียนรู้พัฒนาศักยภาพความเป็นครู”
อย่างไรก็ตาม.....ความเป็น สอบครู ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร ตำรา คู่มือสอบ เพื่อใช้ในการเตรียมสอบเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆในสายวิชาชีพครู ได้แก่ ลูกจ้าง อัตราจ้างครูผู้สอน พนักงานราชการครูผู้สอน ครูผู้ช่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น หรือศึกษานิเทศก์ เป็นต้น อันจะทำให้สโลแกน “ บ้านสอบครู แหล่งเรียนรู้ เว็บเตรียมสอบ” เป็นได้ เห็นจริง
ระบบสมาชิก.... ระบบเว็บบอร์ด ระบบติดต่อเจ้าของบ้าน เป็นการอำนวยความสะดวก ในการให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลย้อนกลับ โต้ตอบหรือติดต่อเจ้าของบ้านได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การสมัครเป็นสมาชิกทั่วไป ท่านจะสามารถเข้าถึง ดาวน์โหลดข้อมูลในส่วนสงวนสิทธิ์ได้ ส่วนสมาชิกวีไอพี (ที่ชำระค่าสมาชิกรายปี) ท่านจะสามารถเข้าถึง ดาวน์โหลดข้อมูล ข้อทดสอบ ไฟล์บรรยาย คลิปวีดีโอ MP3 ตลอดทั้งวารสารอิเลคทรอนิกส์รายเดือนของบ้านสอบครู (SK_NEWS) และสิทธิอื่นๆ ที่บ้านสอบครูจะมอบให้ ระบบนี้ จะทำให้สมาชิกได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ มีคุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
คำชี้แนะ... คำติชม บนเว็บบอร์ด หรือระบบติดต่อเจ้าของบ้าน หรือทางอีเมล์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลต่อบ้านสอบครู ดังนั้นจึงขอเชิญชวน เพราะสิ่งนี้จะนำมาซึ่งการปรับปรุง แก้ไขพัฒนาการให้บริการที่ดีมีคุณภาพแก่มวลสมาชิกต่อไป
อ.บวร เทศารินทร์

บ้านสอบครู : sobkroo.com
เป็นเว็บไซต์ด้านการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ พัฒนาจาก สอบครูดอทคอม รายละเอียดดังนี้

ชื่อเว็บไฃต์ sobkroo.com (บ้านสอบครู)
คำบรรยาย ...บ้านสอบครู... แหล่งเรียนรู้ เว็บเตรียมสอบ...
ที่อยู่ URL http:// www.sobkroo.com
ประเภท การศึกษา /แหล่งความรู้
ให้บริการ 12 สิงหาคม 2547 วันปรับปรุง(ครั้งที่ 1) 4 กันยายน 2552
เว็บไซต์เก่า http://203.114.105.84/virtual/www.sobkroo.com/index.html
ชื่อเจ้าของ นายบวร เทศารินทร์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงาน(ออนไลน)์สำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและ บุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านกฎหมายการศึกษา กฎหมายการปฏิบัติราชการ ตลอดทั้งข้อมูลสาระด้านการบริหารการศึกษาและการปฏิบัติการสอน
3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำหรับเตรียมสอบบรรจุครู การสอบ สอบคัดเลือก การคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งหรือเลื่อนระดับของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน สพท. เช่น หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น เป็นต้น
4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้บุคคลทั่วไปในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา และกฎหมายการศึกษา

ลักษณะของข้อมูล
1. กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติราชการ
2. เนื้อหา สาระตามกรอบภารกิจของ สพท.และ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เนื้อหาตามหลักสูตรการสอบหรือการคัดเลือก ข้อทดสอบหรือแบบทดสอบตามหลักสูตรสอบฯ
4. เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา ระบบราชการ ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจการเมือง สังคมโลก
5. เนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ E-book E-learning แบบทดสอบออนไลน์
6. การเชื่อมต่อไปเว็บไชต์อื่นๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
7. ประชาสัมพันธ์ แนะนำเว็บไซต์ แนะนำคู่มือปฏิบัติงาน เตรียมสอบฯ
8. เว็บบอร็ด
ชื่อผู้ดูแล (webmaster) นายบวร เทศารินทร์

ติดต่อ
บ้านเลขที่ 84/17 ถนนสนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ หรือ ตู้ปณ.14 ปณจ. กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 หรือโทรศัพท์มือถือ 08-1879-6280
หรือ Fax 043-815-359
E-mail sobkroo@thaimail.com ,sobkroo@hotmail.com

 
 
 ข้อมูลการจัดส่งและการชำระเงิน    ข้อมูลผู้ลงประกาศ
การชำระเงิน เงินสด
การจัดส่ง รับสินค้าที่ร้าน
 
ชื่อผู้ประกาศ นายบวร เทศารินทร์
ที่อยู่ 84/17 ถนนสนามบิน ต.กาฬสินธุ์
  เมืองกาฬสินธุ์  กาฬสินธุ์
เบอร์โทร -
 ข้อมูลประกาศ    
ประเภท : บุคคล
ลงประกาศเมื่อ : 10/05/54 เวลา 17:51:00
IP ลงประกาศ : 125.25.25.238
แก้ไขประกาศเมื่อ : ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
เลื่อนตำแหน่งเมื่อ : ยังไม่มีการเลื่อนตำแหน่ง
 
ติดต่อส่งอีเมล์ ประกาศหมดอายุการติดต่อแล้ว
เว็บไซต์ -
   

Tags: บ้านสอบครู คู่มือปฎิบัติงาน บริหารการศึกษา สถานศึกษา บุคลากร เตรียมสอบ ชุดคู่มือ 

 
  ลงประกาศ ฟรี!
member
  [ลืมรหัส]
 
สำหรับผู้ประกาศ
»  แก้ไขประกาศ
»  เลื่อนตำแหน่งประกาศ
»  เพิ่มวันประกาศ
   
 
หมวดหมู่ » การศึกษา » อื่นๆ back to MARKET

TC | รู้จักทุ่งช้าง | ท่องเที่ยวทุ่งช้าง | แผนที่เส้นทาง | ตลาดซื้อขายออนไลน์

© 2550-2563 ThungChang.com