หมวดหมู่สินค้า
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนพิเศษ กวดวิชา
สอนภาษา
โรงเรียน มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
ชื้อ   ขาย   เช่า   บริการ   แฟรนไชส์  
HOME  
MARKET  
หมวดหมู่ » การศึกษา » โรงเรียน มหาวิทยาลัย
 
ประกาศนี้หมดอายุการประกาศแล้ว!
รายการประกาศ 5 อันดับ ล่าสุดในหมวดหมู่ประกาศเดียวกัน

ID 00232
สถาบัน เอสเออี เป็นสถาบันศึกษาด้าน Media technology 0
  ผู้ประกาศ : สถาบัน เอสเออี ศึกษาด้าน Media Technolog, 09/05/54 [1365]  รับจ้าง/บริการ  
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา 0
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา, 10/05/54 [1031]  รับจ้าง/บริการ  
สถาบันพัฒนาเด็กคิดดี 600
  ผู้ประกาศ : สถาบันพัฒนาเด็กคิดดี, 10/05/54 [986]  รับจ้าง/บริการ  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 0
  ผู้ประกาศ : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา, 10/05/54 [1206]  รับจ้าง/บริการ  
โรงเรียน 3 ภาษา ราคาไทย สไตล์อินเตอร์ 0
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนทองพูน, 10/05/54 [965]  รับจ้าง/บริการ  

ศูนย์การเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประจำประเทศไทย


 
หมายเลขประกาศ 00252
ลงประกาศเพื่อ รับจ้าง/บริการ
สภาพสินค้า ใหม่ สภาพ 100%
ราคาสินค้า 0 บาท
สิ้นสุดประกาศวันที่ 09/07/54 เวลา 17:24:37
เหลือเวลาประกาศ ประกาศหมดอายุแล้ว
ผู้สนใจดู 1257 ครั้ง
  เพิ่มวันประกาศ       แจ้งลบ x    
 รายละเอียดของประกาศ
  ศูนย์การเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประจำประเทศไทย
 
มหาวิทยาลัยจี้หนานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1906 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่สังกัดสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 แห่งที่ได้รับความสำคัญในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 สถาบันภาษาจีนมหาวิทยาลัยจี้หนานจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1953 และรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยจี้หนานเมื่อปี ค.ศ. 1993 เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นวิชาการศึกษาภาษาจีน วัฒนธรรมจีนและชั้นเตรียมอุดมศึกษาสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ปัจจุบันนี้ทางสถาบันเป็น “ศูนย์กลางการศึกษาภาษาจีน” ของสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลและคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศจีน เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาจีนและวิชาการศึกษาภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีศักยภาพสูงที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน

มหาวิทยาลัยจี้หนานมุ่งเน้นการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในต่างประเทศ โดยเปิดการเรียนระบบทางไกล (ผ่านทางไปรษณีย์) คณะศึกษาศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ภาษาจีน โดยในปี 2002 เริ่มขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ดำเนินการสอนคณะภาษาจีนสำหรับต่างชาติ(สาขาบุคลากรครูภาษาจีน) , คณะศึกษาศาสตร์ , หลักสูตรการสอนทางไกล(ผ่านทางไปรษณีย์) ในระดับปริญญาตรี และต่อมาในปี 2007 ได้เปิดการเรียนระบบทางไกล คณะศึกษาศาสตร์ , คณะอักษรศาสตร์ ขึ้นในประเทศไทย

พิธีเปิดศูนย์การศึกษาทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประเทศ

การสมัครเรียน
ขั้นตอนและคุณสมบัติของการสมัครเรียน
พฤหัสฯ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2550

1.ระยะเวลาในการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
1.1 ระยะเวลาในการรับสมัคร
ภาคฤดูใบไม้ผลิ ปิดรับสมัครวันที่ มกราคม ของทุกปี
ภาคฤดูใบไม้ร่วง ปิดรับสมัครวันที่ กรกฎาคม ของทุกปี
1.2 ระยะเวลาในการสอบเข้า
ภาคฤดูใบไม้ผลิ สอบช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูใบไม้ร่วง สอบช่วงปลายเดือนกรกฎาคม

2. เวลาเปิดเรียน
ฤดูใบไม้ผลิ เปิดเรียนในช่วงเดือนเมษายน
ฤดูใบไม้ร่วง เปิดเรียนในช่วงเดือนตุลาคม

3. เอกสารในการสมัคร
·รูปถ่ายสี 1.5 นิ้ว 6 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)
·ใบสมัครของสถาบันโดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ (สำเนา 2 ชุด)
·ใบสำเนาบัตรประชาชน (2 ชุด)
·ใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (สำเนา 2 ชุด)
·สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับอนุปริญญา ให้ใช้ใบประกาศนียบัตร (สำเนา 2 ชุด ) และหนังสือรับรองจากทางสถาบัน ( แปลภาษาจีน ) พร้อมทั้งประทับตราของสถาบันนั้น ๆ (สำเนา 2 ชุด )
หมายเหตุ กรุณาเซ็นชื่อหลังรูปถ่าย และรับรองสำเนาทุกฉบับ

4. ลงทะเบียน
หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับใบสมัครแล้ว ทางศูนย์ฯ จะดำเนินการในการสอบ ผู้ที่สอบได้คะแนนตามที่กำหนดทางมหาวิทยาลัยจะมอบหนังสือแจ้งการเข้าเรียนในหลักสูตรเรียนทางไกลหลังจากที่ผู้เรียน ได้รับหนังสือแจ้งจากสถาบันแล้วจะต้องชำระเงินค่าเรียนภายใน 30 วัน (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์) หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับค่าเรียนแล้วจะทำการลงทะเบียนและให้บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อ

5. ค่าใช้จ่ายในการเรียน
·อัตรา (บาท)
ค่าสมัคร 2,100 บาท
ค่าเรียน 18,500 บาท / ปีการศึกษา
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียนจ่ายเป็นเทอม
·ขั้นตอนการชำระเงิน
ชำระผ่านศูนย์การเรียนทางทางไกล มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประจำประเทศไทย
ชื่อบัญชี : โรงเรียนภาษาจีนศึกษา
เลขที่บัญชี : 173-2-30183-3
ธนาคารไทยพานิชย์ : สาขาเดอะมอลล์3 รามคำแหง
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

***หมายเหตุ เมื่อผู้เรียนลงทะเบียนแล้วทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินในทุกกรณี

ศูนย์บริการในประเทศไทย
ศูนย์การเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประจำประเทศไทย
อาจารย์หู ฝ่ายการศึกษาทางไกล สถาบันภาษามหาวิทยาลัยจี้หนาน
ที่อยู่ : สถาบันภาษาจีนศึกษา มา-เอ็ด 1988/54-56 อาคารโอภาสวานิช ซอย รามคำแหง 12 ถ. รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กทม. 10240
Tel : 02-3196743, 087-7041114
Fax : 02-7185748
E-mail : thai-hanshou@hotmail.com Website : www.thaitochina.com/jinan

 
 
 ข้อมูลการจัดส่งและการชำระเงิน    ข้อมูลผู้ลงประกาศ
การชำระเงิน เงินสด
การจัดส่ง รับสินค้าที่ร้าน
 
ชื่อผู้ประกาศ ศูนย์การเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประจำประเทศ
ที่อยู่ 1988/54-56 อาคารโอภาสวานิช ซ.รามคำแหง 12
  บางกะปิ  กรุงเทพฯ
เบอร์โทร -
 ข้อมูลประกาศ    
ประเภท : บุคคล
ลงประกาศเมื่อ : 10/05/54 เวลา 21:24:16
IP ลงประกาศ : 125.25.55.240
แก้ไขประกาศเมื่อ : 10/05/2554 - 19:09
เลื่อนตำแหน่งเมื่อ : ยังไม่มีการเลื่อนตำแหน่ง
 
ติดต่อส่งอีเมล์ ประกาศหมดอายุการติดต่อแล้ว
เว็บไซต์ -
   

Tags: ศูนย์การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัย สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี คอมพิวเตอร์ เรียนภาษาจีน 

 
  ลงประกาศ ฟรี!
member
  [ลืมรหัส]
 
สำหรับผู้ประกาศ
»  แก้ไขประกาศ
»  เลื่อนตำแหน่งประกาศ
»  เพิ่มวันประกาศ
   
 
หมวดหมู่ » การศึกษา » โรงเรียน มหาวิทยาลัย back to MARKET

TC | รู้จักทุ่งช้าง | ท่องเที่ยวทุ่งช้าง | แผนที่เส้นทาง | ตลาดซื้อขายออนไลน์

© 2550-2563 ThungChang.com