หมวดหมู่สินค้า
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนพิเศษ กวดวิชา
สอนภาษา
โรงเรียน มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
ชื้อ   ขาย   เช่า   บริการ   แฟรนไชส์  
HOME  
MARKET  
หมวดหมู่ » การศึกษา » โรงเรียน มหาวิทยาลัย
 
ประกาศนี้หมดอายุการประกาศแล้ว!
รายการประกาศ 5 อันดับ ล่าสุดในหมวดหมู่ประกาศเดียวกัน

ID 00232
สถาบัน เอสเออี เป็นสถาบันศึกษาด้าน Media technology 0
  ผู้ประกาศ : สถาบัน เอสเออี ศึกษาด้าน Media Technolog, 09/05/54 [1366]  รับจ้าง/บริการ  
ศูนย์การเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประจำประเทศไทย 0
  ผู้ประกาศ : ศูนย์การเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประจำประเทศ, 10/05/54 [1258]  รับจ้าง/บริการ  
สถาบันพัฒนาเด็กคิดดี 600
  ผู้ประกาศ : สถาบันพัฒนาเด็กคิดดี, 10/05/54 [987]  รับจ้าง/บริการ  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 0
  ผู้ประกาศ : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา, 10/05/54 [1206]  รับจ้าง/บริการ  
โรงเรียน 3 ภาษา ราคาไทย สไตล์อินเตอร์ 0
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนทองพูน, 10/05/54 [965]  รับจ้าง/บริการ  

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา


 
หมายเลขประกาศ 00256
ลงประกาศเพื่อ รับจ้าง/บริการ
สภาพสินค้า ใหม่ สภาพ 100%
ราคาสินค้า 0 บาท
สิ้นสุดประกาศวันที่ 09/07/54 เวลา 20:59:34
เหลือเวลาประกาศ ประกาศหมดอายุแล้ว
ผู้สนใจดู 1031 ครั้ง
  เพิ่มวันประกาศ       แจ้งลบ x    
 รายละเอียดของประกาศ
  โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
 
ได้รับรางวัลพระราชทาน และรับรอง มาตรฐานคุณภาพ การศึกษาระดับอนุบาล และประถม โรงเรียนจะผลิตนักเรียน ให้มีความพร้อม และมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสม ตามวัย สามารถคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมพึงประสงค์ มีทักษะด้านวิชาการ มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความสุนทรีย์ด้าน ดนตรี กีฬา และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ความเป็นไทย สามารถนำ ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมอย่าง มีความสุข

วิสัยทัศน์
โรงเรียนจะผลิตนักเรียนให้มีความพร้อม และมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย สามารถคิดวิเคราะห์แสวงหาความรู้ ได้ด้วยตัวเอง มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมพึงประสงค์ มีทักษะด้านวิชาการ มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความสุนทรีย์ด้านดนตรี กีฬาและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ความเป็นไทย สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

แนวปฏิบัติของโรงเรียน
-กำหนดกฎระเบียบ คู่มือนักเรียนและแนวทางปฏิบัติตาม
-สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
-สนับสนุนกิจกรรม เพื่อเสริมประสบการณ์เรียนรู้ เสริมสร้างลักษณะอันพึงประสงค์
-จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตลอดจนให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และทันสมัยกับนักเรียน
-มีการวัดประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รายงานผลของนักเรียน ต่อผู้ปกครองอย่างชัดเจนและถูกต้อง
-ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเน้นความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีคุณธรรม

หลักสูตร
อรุณรุ่งแห่งการศึกษาเรืองรองขึ้นแล้ว โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งหมายปฏิรูปปรัชญาการศึกษา ระบบบริหาร กระบวนการเรียนรู้ และการทุ่มเทสรรพกำลังทั้งมวล เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ทุกช่วงชีวิต ทุกวัย เพื่อสร้างคุณสมบัติ อันพึงประสงค์ ให้สมาชิกของสังคมไทย โดยคณะครูที่มีประสบการณ์ เอกเฉพาะทาง เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาและบูรณาหลักสูตรท้องถิ่น เข้าในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา ว่ายน้ำ สุนทรีนศิลป์ การงานและอาชีพ ลูกเสือ แนะแนว สอนเสริม ภาษาอังกฤษโดยชาวต่างประเทศ มุ่งสัมฤทธิ์ผลด้านครู นักเรียนและการบริหารงาน ของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน

มาร์ช รร
โรงเรียนเรา ปิยะพงษ์สวยงามสง่า เด่นนำทั้งด้านวิชาพร้อมจริยคุณธรรม มีครูดีสั่งสอนให้เราเรียนร่ำ เราท่องบนจดจำ ยึดมั่นกระทำความดี

สีเขียว-ขาว สี-ธงเพริศพราวขจี พวกเรารักสามัคคี พันผูกไมตรีมีน้ำใจ พร้อมรักษาซึ่งวัฒนธรรมไทย มีระเบียบวินัย หาญกล้าและน้ำใจงาม

“พัฒนาความคิดให้เป็นความรู้คู่คุณธรรม” คือ ปรัชญาประจำยึดมั่นกระทำ ด้วยใจมั่นคง เยี่ยมในกิจกรรม ชื่อเสียงลือล้ำดำรง พัฒนาสถาบันมั่นคง เทอดเกียรติธำรงปิยะพงษ์ตระการ

สีเขียว-ขาว เสมือนเงาพฤกษาตระหง่าน ความรู้ทุกกิ่งและก้านฝังแนบดวงมาลย์เยาวชน กตัญญู ต่างรู้รักชาติทั่วคน เทอดไว้ยิ่งชีพตนคือถือศาสนาราชัน

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร: 02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841

โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร: 02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th
 
 
 ข้อมูลการจัดส่งและการชำระเงิน    ข้อมูลผู้ลงประกาศ
การชำระเงิน เงินสด
การจัดส่ง รับสินค้าที่ร้าน
 
ชื่อผู้ประกาศ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
ที่อยู่ 172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า จรเข้บัว
  ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ
เบอร์โทร -
 ข้อมูลประกาศ    
ประเภท : บริษัท/ร้านค้า
ลงประกาศเมื่อ : 10/05/54 เวลา 21:24:16
IP ลงประกาศ : 125.25.55.240
แก้ไขประกาศเมื่อ : ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
เลื่อนตำแหน่งเมื่อ : ยังไม่มีการเลื่อนตำแหน่ง
 
ติดต่อส่งอีเมล์ ประกาศหมดอายุการติดต่อแล้ว
เว็บไซต์ -
   

Tags: โรงเรียน รางวัล รับรองมาตรฐาน การศึกษา อนุบาล ประถม พัฒนาการ คุณธรรม 

 
  ลงประกาศ ฟรี!
member
  [ลืมรหัส]
 
สำหรับผู้ประกาศ
»  แก้ไขประกาศ
»  เลื่อนตำแหน่งประกาศ
»  เพิ่มวันประกาศ
   
 
หมวดหมู่ » การศึกษา » โรงเรียน มหาวิทยาลัย back to MARKET

TC | รู้จักทุ่งช้าง | ท่องเที่ยวทุ่งช้าง | แผนที่เส้นทาง | ตลาดซื้อขายออนไลน์

© 2550-2563 ThungChang.com