หมวดหมู่สินค้า
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนพิเศษ กวดวิชา
สอนภาษา
โรงเรียน มหาวิทยาลัย
อื่นๆ
ชื้อ   ขาย   เช่า   บริการ   แฟรนไชส์  
HOME  
MARKET  
หมวดหมู่ » การศึกษา » โรงเรียน มหาวิทยาลัย
 
ประกาศนี้หมดอายุการประกาศแล้ว!
รายการประกาศ 5 อันดับ ล่าสุดในหมวดหมู่ประกาศเดียวกัน

ID 00232
สถาบัน เอสเออี เป็นสถาบันศึกษาด้าน Media technology 0
  ผู้ประกาศ : สถาบัน เอสเออี ศึกษาด้าน Media Technolog, 09/05/54 [1353]  รับจ้าง/บริการ  
ศูนย์การเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประจำประเทศไทย 0
  ผู้ประกาศ : ศูนย์การเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยจี้หนาน ประจำประเทศ, 10/05/54 [1231]  รับจ้าง/บริการ  
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา 0
  ผู้ประกาศ : โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา, 10/05/54 [1020]  รับจ้าง/บริการ  
สถาบันพัฒนาเด็กคิดดี 600
  ผู้ประกาศ : สถาบันพัฒนาเด็กคิดดี, 10/05/54 [971]  รับจ้าง/บริการ  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 0
  ผู้ประกาศ : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา, 10/05/54 [1174]  รับจ้าง/บริการ  

โรงเรียนชาลีสมุทร


 
หมายเลขประกาศ 00260
ลงประกาศเพื่อ รับจ้าง/บริการ
สภาพสินค้า ใหม่ สภาพ 100%
ราคาสินค้า 0 บาท
สิ้นสุดประกาศวันที่ 09/07/54 เวลา 21:57:16
เหลือเวลาประกาศ ประกาศหมดอายุแล้ว
ผู้สนใจดู 905 ครั้ง
  เพิ่มวันประกาศ       แจ้งลบ x    
 รายละเอียดของประกาศ
  โรงเรียนชาลีสมุทร
 
โรงเรียนชาลีสมุทร เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 111/1 หมู่ 6 ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดตั้งโดย นางอรพิน นววงศ์ (ยงใจยุทธ)
เปิดทำการสอน วันที่ 16 พฤษภาคม 2526 ปัจจุบัน ดร.รพีชัย นววงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ทำการสอนระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
นายณรงค์ ทองรับใบ อดีตมาสเตอร์จากโรงเรียนอัสสัมชัญ(บางรัก)ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและบริหารการศึกษาเป็นผู้อำนวยการ
พื้นที่ประกอบด้วย อาคารอนุบาล เป็นตึก 2 ชั้น 1 หลัง อาคารประถมเป็นตึก 6 ชั้น 1 หลัง อาคารธุรการเป็นตึก 4 ชั้น 1 หลัง สนามเด็กเล่น ลานจอดรถ และความร่มรื่นจากต้นชมพูพันธ์ทิพย์ ไม้ยืนต้นประจำโรงเรียน
โรงเรียนมีนโยบายร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชนโรงเรียน ให้มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความสุข ความปลอดภัย สุขภาพดี โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นที่ศักยภาพสูงสุดของผู้เรียน กระตุ้นให้มีจิตใจที่ใฝ่ถาม ( Inquiry Minds) และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

ปรัชญาของโรงเรียน
การเรียนเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมดี
สีประจำโรงเรียน
สีชมพู - ม่วง
สีชมพู หมายถึง การมองโลกในแง่ดี และคิดในแง่บวก
สีม่วง หมายถึง ความสามัคคี ความเข้มแข็ง

โรงเรียนชาลีสมุทรอำนวยการและบริหารงานโดย
คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ
ดร.รพีชัย นววงศ์ (ยงใจยุทธ)
ดร.เปรมวิภา ทองชำนิ

เตรียมความพร้อมให้กับลูกน้อยเพื่อสอบเข้าสาธิตต่างๆ และโรงเรียนในเครือคาทอลิค นำทีมโดยครูเต้ย(พรทิพย์ จุลเชาวน์)

อ่านต่อ»เปิดรับสมัครนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล-ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนชาลีสมุทรเป็นโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลและประถมศึกษา

สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและประถมศึกษา

ขณะนี้โรงเรียนชาลีสมุทรมีนักเรียนประมาณ 300 คน จากระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป้าหมายของเราคือให้การศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับลูก ๆ ของท่าน เราทำการสอนตามเทคนิคการจัดการบุคลากร การประเมินครูผู้สอนและการประเมินผลการศึกษา

เราเชื่อว่าโรงเรียนของเรา ....
1 สถานที่ที่บุตรของท่านสามารถมีพัฒนาการและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
2 สถานที่ที่ผู้ปกครองและครูทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จของเด็ก
3 สถานที่ที่เหมาะสมกับเด็กและหลักสูตรที่พัฒนาการเรียนรู้ในอนาคต
4 สถานที่ที่ส่งเสริมให้เด็กมีความสุขและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5 สถานที่ที่เด็กนักเรียนอยู่ร่วมกันได้และยอมรับความหลากหลาย
6 สถานที่ที่เห็นคุณค่าในตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
7 สถานที่ที่เด็กสามารถเรียนรู้การโต้ตอบอย่างเหมาะสมในสังคม

โครงการโรงเรียน-อนุบาล
การประเมินชาลี อนุบาล
อ่านหนังสือให้ลูกฟัง

โครงการโรงเรียน-ประถม
คณิตคิดเร็ว

ระดับประถมศึกษา
จัดโดยคำนึงถึงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
การดำเนินการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนชาลีสมุทรจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ความรู้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่กระตุ้นให้เกิดความสนใจ กระตุ้นให้คิดกำหนดปัญหา ค้นหาคำตอบ เลือกวิธีที่เหมาะสมที่จะให้ได้มาซึ่งคำตอบ โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ
โครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนชาลีสมุทรจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่1 ( ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 ) ช่วงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 )

การวัดผลประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียนความประพฤติ การร่วมกิจกรรม ผลงาน และการทดสอบ ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน วัดผล และประเมินผลตามลักษณะรายวิชา และระดับช่วงชั้นของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนานักเรียน และการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป

โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
นอกจากเวลาเรียนตามปกติในห้องเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดเวลาเรียนนอกเหนือจากเวลาเรียนในห้องเรียน โดยให้มีการเรียนพิเศษเสริมศักยภาพ ทั้งวันวันเสาร์ และยังจัดให้มีแผนงานและโครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนชาลีสมุทร
เลขที่ 111/1 หมู่ 6 ซอยชินเขต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรฯ. 0-2589-6451 โทรสาร. 0-2954-0890
E-mail : chaleesamut@chaleesamut.ac.th

 
 
 ข้อมูลการจัดส่งและการชำระเงิน    ข้อมูลผู้ลงประกาศ
การชำระเงิน เงินสด
การจัดส่ง รับสินค้าที่ร้าน
 
ชื่อผู้ประกาศ โรงเรียนชาลีสมุทร
ที่อยู่ 111/1 หมู่ 6 ซอยชินเขต แขวงทุ่งสองห้อง
  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ
เบอร์โทร -
 ข้อมูลประกาศ    
ประเภท : บุคคล
ลงประกาศเมื่อ : 10/05/54 เวลา 18:01:52
IP ลงประกาศ : 125.25.55.240
แก้ไขประกาศเมื่อ : ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
เลื่อนตำแหน่งเมื่อ : ยังไม่มีการเลื่อนตำแหน่ง
 
ติดต่อส่งอีเมล์ ประกาศหมดอายุการติดต่อแล้ว
เว็บไซต์ -
   

Tags: หลักสูตรประถมศึกษา การเรียนการสอน โรงเรียน พัฒนาทักษะ ระบบ อนุบาล 

 
  ลงประกาศ ฟรี!
member
  [ลืมรหัส]
 
สำหรับผู้ประกาศ
»  แก้ไขประกาศ
»  เลื่อนตำแหน่งประกาศ
»  เพิ่มวันประกาศ
   
 
หมวดหมู่ » การศึกษา » โรงเรียน มหาวิทยาลัย back to MARKET

TC | รู้จักทุ่งช้าง | ท่องเที่ยวทุ่งช้าง | แผนที่เส้นทาง | ตลาดซื้อขายออนไลน์

© 2550-2563 ThungChang.com